Rings

Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa ‘yo bilang sagisag at pangako ng aking patuloy at nananatiling pag-ibig…